Kwaliteit van onderwijs bij Terreel

Binnen Terreel wordt gestreefd naar kwaliteit van de opleidingen en cursussen. Dit is een continu proces van verbetering van het lesprogramma en de organisatie en evaluatie van deze verbeteringen.

We zijn trots dat we in 2022 de Systeem Accreditatie van de SNRO hebben mogen ontvangen. Dit betekent dat de kwaliteit van Terreel als geheel is goedgekeurd door de SNRO.

Terreel heeft een SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in het particulier onderwijs) geaccrediteerde opleiding, dat wil zeggen, 4-jarige beroepsopleiding op HBO-niveau met 240 EC. De term EC geeft studiebelastinguren aan, waarbij 1 EC staat voor 28 studie-uren. Dit aantal uren is gebruikelijk voor een HBO opleiding, maar is uiteraard afhankelijk van de studie en de studiesnelheid van de individuele student. Continue evolutie (verbetering en aanpassen aan de veranderende omstandigheden) van de opleiding is een van de speerpunten van accreditatie. Deze accreditatie betekent dat onze afgestudeerden bij de desbetreffende beroepsverenigingen lid kunnen worden.

Daarnaast zijn zowel de MBK (medische basiskennis) als de PSBK (psychosociale basiskennis) geaccrediteerd door de SNRO. Dit betekent dat de zorgverzekeraar jouw consulten als geslaagde van Terreel vergoed. De vergoedingen en de zorgverzekeraars die energetische therapie vergoeden wisselen per jaar, dit is alleen indien de cliënt een aanvullende verzekering heeft.

Terreel is lid van de FONG, Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen. De FONG zet zich al ruim 20 jaar in voor kwaliteitsverhoging en kwaliteitsborging van opleidingsinstituten in de CAM-sector (wat staat voor Complementary Alternative Medicine of in gewoon Nederlands: natuurlijke geneeswijzen).

Zowel de SNRO accreditatie als het lidmaatschap van de FONG staan dus voor kwaliteit van de opleidingen van Terreel en voor kwaliteit van Terreel in het algemeen.

Terreel is tevens lid van het CGO, Collectief Geaccrediteerde Opleidingen. Het CGO wil de kwaliteit van de opleidingen medische en psychosociale basiskennis in de CAM-sector in dialoog met de zorgverzekeraars en de accrediterende instanties waarborgen. Dit betekent concreet dat alle MBK- en PSBK-nascholingen die door Terreel worden georganiseerd, door alle beroepsverenigingen moeten worden geaccepteerd als nascholing.

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Terreel verzamelt zo min mogelijk persoonlijke gegevens van mensen en slechts op vrijwillige basis. Terreel gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij nodig heeft om haar diensten goed te kunnen leveren. In het kader van de bescherming van de persoonsgegevens die Terreel verzamelt, heeft Terreel de volgende verklaring AVG opgesteld.