Energetische Therapie

Energetische Therapie

Energetische therapie heeft een holistische kijk op de mens, waarbij er van uit wordt gegaan dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Wat de mens denkt of voelt bewust of onbewust), heeft invloed op het lichaam. De therapeut gebruikt al zijn zintuigen, ook de energetische zintuigen, de zogenaamde helderheden, zoals daar zijn helderweten, heldervoelen, helderzien, helderhoren, helderruiken en helderproeven. Er kan worden gewerkt met handoplegging, magnetisme of spirituele healing.

Aangezien men een verbinding maakt tussen kosmos en aarde is verbinding met de aarde in dit beroep zeer belangrijk om een zo zuiver mogelijk kanaal te zijn. De opleidingen in de Energetische Therapie die Terreel aanbiedt, zijn bedoeld voor zowel personen met latent aanwezige energetische talenten als voor reeds praktiserende energetisch therapeuten, die onvoldoende geschoold zijn.

Opleidingen in de Energetische Therapie

Terreel biedt 4 pakketten aan, te weten de:

 • 4-jarige beroepsopleiding tot Energetisch Therapeut, speciaal voor mensen zonder voorkennis die therapeut willen worden
 • 2-jarige cursus Energetische Zelfontwikkeling, speciaal voor mensen die zich zelf willen ontwikkelen op energetisch vlak.

Het volgen van losse modules behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

In de opleidingen dragen docenten, met jarenlange praktijkervaring, naast de noodzakelijke en vereiste theoretische kennis ook hun inzichten en praktijkgerichte ervaringen aan de studenten over. Annemiek Douw, schrijfster van de boeken ‘De ziel in het licht van haar Hogere Auralagen‘ en ‘De 40 lagen van de ziel ontsluierd‘ en succesvol coach, trainer en therapeut. En Jacqueline Gerrits, schrijfster van de Fodmap boeken ‘Fodmap‘ en ‘PDS en stress‘ en succesvol therapeut.

Hieronder vind je per tabblad de opleiding uitgelegd:

Beroepsopleiding Energetische Therapie, 4-jarig – 1 dag per week òf gemiddeld 1,5 avond in de week les

Terreel biedt een 4-jarige opleiding Energetische Therapie inclusief Medische Basiskennis volgens de Plato norm. Dit geeft toegang tot alle beroepsverenigingen, waaronder de VVET, alle verzekeringen zijn dan gedekt en je wordt vergoed door de zorgverzekering (onder voorwaarden).

Hiernaast is een schematische weergave van de opleiding gegeven. Gedurende de hele studie staan de volgende aspecten centraal, weergegeven in de drie zuilen van het geheel:

  • Persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis en ontwikkeling als therapeut. Dit heet Therapeutische Vorming (TV)
  • Ontwikkeling van je energetische talenten. Dit zijn de eigenlijke Beroeps-Vaardigheden (BV)
  • Een gedegen Medische Basiskennis (MBK) die voldoet aan de PLATO-eisen

Tevens is aangegeven dat je in 4 jaar tijd van interesse & aanleg door kan groeien tot volleerd therapeut. Als je kunt gronden, kun je gaan groeien en bloeien in je nieuwe vakgebied. En tot slotte ga je afstuderen, waarna je als therapeut je eigen praktijk kunt openen en welkom bent bij diverse beroepsverenigingen zoals de VVET.

Als jij als complementair therapeut bent, kun je de opleiding in kortere tijd volgen

Speciaal voor mensen die al complementair therapeut zijn, anders dan Energetisch Therapeut, maar wel met een geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis, heeft Terreel een individueel traject. Dit traject kun je dus alleen bespreken als je al therapeut bent en je gereedschapskist wilt uitbreiden met energetische tools en ook de erkenning als Energetisch Therapeut wilt hebben. Je krijgt na afloop een diploma Energetisch Therapeut en je kunt je inschrijven bij verschillende beroepsverenigingen.
Je hebt al geaccrediteerde MBK en eventueel PSBK op zak, die hoef je dus niet meer te volgen.
Vraag een individueel gesprek aan om jouw specifieke situatie te bespreken.

Voordelen:

 • afgerond geheel aan modules op het gebied van Energetisch behandelen en intuïtieve ontwikkeling
 • goedkoper en overzichtelijker dan losse modules volgen
 • het programma is in 2 of 3 jaar te volgen
 • Medische Basiskennis en psychische basiskennis hoef je niet opnieuw te doen
 • welkom bij verschillende beroepsverenigingen
 • aan het eind krijg je een diploma Energetisch Therapeut, met daarop alle behaalde modules vermeld

Energetisch Zelfontwikkeling, 2-jarig – gemiddeld 1 dagdeel per week les (overdag of avond)

Energetisch zelfontwikkeling is een opleiding voor mensen die graag hun intuïtieve vaardigheden willen ontwikkelen en nieuwsgierig zijn naar deze vorm van kijken naar mensen. Je hebt geen voorkennis op het gebied van energetisch werken, wil geen eigen praktijk beginnen of mensen tegen betaling behandelen maar wil wel een afgerond geheel aan modules op het gebied van intuïtieve ontwikkeling en energetisch werken behalen. Je krijgt dus geen diploma maar een certificaat. Je kunt je niet inschrijven bij een beroepsvereniging, op basis van dit certificaat.

Voordelen:

 • afgerond geheel aan modules op het gebied van Energetisch behandelen
 • goedkoper en overzichtelijker dan losse modules volgen
 • geen voorkennis nodig
 • het programma is in 2 jaar te volgen
 • aan het eind krijg je 1 certificaat met daarop alle behaalde modules vermeld
 • wil je als nog therapeut worden, dan studeer je gewoon verder
lees eerst meer Algemene Informatie

Algemene Informatie

De gehele opleiding duurt 4 jaar en is een avondopleiding. De lessen worden gegeven op maandag- t/m donderdagavond en sporadisch een zaterdag. Je gaat 1 a 2 avonden in de week naar school en je studeert thuis, uiteraard afhankelijk van je eigen lees- en studietempo, ongeveer 15 uur. Het is een hele praktische opleiding waarbij er veel geoefend wordt. Je leert jouw unieke talenten praktisch in te zetten.
lees eerst meer Algemene Informatie