Energetische Therapie

Energetische Therapie

Energetische therapie heeft een holistische kijk op de mens, waarbij er van uit wordt gegaan dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Wat de mens denkt of voelt bewust of onbewust), heeft invloed op het lichaam. De therapeut gebruikt al zijn zintuigen, ook de energetische zintuigen, de zogenaamde helderheden, zoals daar zijn helderweten, heldervoelen, helderzien, helderhoren, helderruiken en helderproeven. Er kan worden gewerkt met handoplegging, magnetisme of spirituele healing.

Aangezien men een verbinding maakt tussen kosmos en aarde is verbinding met de aarde in dit beroep zeer belangrijk om een zo zuiver mogelijk kanaal te zijn. De opleidingen in de Energetische Therapie die Terreel aanbiedt, zijn bedoeld voor zowel personen met latent aanwezige energetische talenten als voor reeds praktiserende energetisch therapeuten, die onvoldoende geschoold zijn.

Opleidingen in de Energetische Therapie

Terreel biedt 3 opleidingspakketten aan, t.w.:

 1. De 4-jarige beroepsopleiding tot Energetisch Therapeut, speciaal voor mensen zonder voorkennis
 2. De 2-jarige Energetische Kopopleiding, speciaal voor therapeuten uit andere disciplines
 3. De 2-jarige opleiding Practitioner Energetische Therapie, speciaal voor mensen die eerst willen ontdekken of het iets voor ze is.

In de opleidingen dragen docenten, met jarenlange praktijkervaring, naast de noodzakelijke en vereiste theoretische kennis ook hun inzichten en praktijkgerichte ervaringen aan de studenten over. Een van deze docenten is Annemiek Douw, schrijfster van de boeken ‘De ziel in het licht van haar Hogere Auralagen‘ en ‘De 40 lagen van de ziel ontsluierd‘ en succesvol coach, trainer en therapeut.

Hieronder vind je per tabblad de opleiding uitgelegd:

Beroepsopleiding Energetische Therapie

Hiernaast is een schematische weergave van de opleiding gegeven. Gedurende de hele studie staan de volgende aspecten centraal, weergegeven in de drie zuilen van het geheel:

  • Persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis en ontwikkeling als therapeut. Dit heet Therapeutische Vorming (TV)
  • Ontwikkeling van je energetische talenten. Dit zijn de eigenlijke Beroeps-Vaardigheden (BV)
  • Een gedegen Medische Basiskennis (MBK) die voldoet aan de PLATO-eisen

Tevens is aangegeven dat je in 4 jaar tijd van interesse&aanleg door kan groeien tot volleerd therapeut. Als je kunt gronden, kun je gaan groeien en bloeien in je nieuwe vakgebied. En tot slotte ga je afstuderen, waarna je als therapeut je eigen praktijk kunt openen en welkom bent bij diverse beroepsverenigingen zoals de VVET.

Kijk hier voor een indruk van de modules.

Energetisch Practitioner Kopopleiding

Speciaal voor mensen die therapeut zijn, anders dan Energetisch Therapeut, maar wel met een geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis, heeft Terreel een “Energetisch Practitioner Kopopleiding”. Deze opleiding volg je dus alleen als je al therapeut bent en je gereedschapskist wilt uitbreiden met energetische tools en ook de erkenning als Energetisch Therapeut wilt hebben. Je krijgt na afloop een diploma Energetisch Therapeut en je kunt je inschrijven bij verschillende beroepsverenigingen. Je volgt niet de modules voor de Medische Basiskennis (MBK) en de modules voor de therapeutische vorming (TV).

Voordelen:

 • afgerond geheel aan modules op het gebied van Energetisch behandelen
 • goedkoper en overzichtelijker dan losse modules volgen
 • het programma is in 2 jaar te volgen
 • Medische Basiskennis en therapeutische vorming hoef je niet opnieuw te doen
 • welkom bij verschillende beroepsverenigingen
 • aan het eind krijg je een diploma Energetisch Therapeut, met daarop alle behaalde modules vermeld

Energetisch Practitioner

Energetisch Practitioner (“beoefenaar van energetisch behandelen”) is een opleiding voor mensen die geen voorkennis hebben op het gebied van energetisch werken, geen eigen praktijk willen beginnen of mensen tegen betaling willen gaan behandelen maar wel een afgerond geheel aan modules op het gebied van energetisch werken willen behalen. Je krijgt dus geen diploma maar een certificaat. Je kunt je niet inschrijven bij een beroepsvereniging, op basis van dit certificaat.

Voordelen:

 • afgerond geheel aan modules op het gebied van Energetisch behandelen
 • goedkoper en overzichtelijker dan losse modules volgen
 • geen voorkennis nodig
 • het programma is in 2 jaar te volgen
 • aan het eind krijg je 1 certificaat met daarop alle behaalde modules vermeld
lees eerst meer Algemene Informatie

Algemene Informatie

De gehele opleiding duurt 4 jaar en is een avondopleiding. De lessen worden gegeven op maandag- t/m donderdagavond en sporadisch een zaterdag. Je gaat 1 a 2 avonden in de week naar school en je studeert thuis, uiteraard afhankelijk van je eigen lees- en studietempo, ongeveer 15 uur. Het is een hele praktische opleiding waarbij er veel geoefend wordt. Je leert jouw unieke talenten praktisch in te zetten.
lees eerst meer Algemene Informatie