Beroepsopleiding Energetische Therapie

Energetische Therapie: het natuurlijke alternatief

Energetische Therapie: het natuurlijke alternatief

Energetische therapie heeft een holistische kijk op de mens, waarbij er van uit wordt gegaan dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Wat de mens denkt of voelt bewust of onbewust), heeft invloed op het lichaam. De therapeut gebruikt al zijn zintuigen, ook de energetische zintuigen, de zogenaamde helderheden, zoals daar zijn helderweten, heldervoelen, helderzien, helderhoren, helderruiken en helderproeven. Er kan worden gewerkt met handoplegging, magnetisme of spirituele healing. Aangezien men een verbinding maakt tussen kosmos en aarde is verbinding met de aarde in dit beroep zeer belangrijk om een zo zuiver mogelijk kanaal te zijn. De beroepsopleiding Energetische Therapie is bedoeld voor zowel personen met latent aanwezige energetische talenten als voor reeds praktiserende energetisch therapeuten, die onvoldoende geschoold zijn.

Energetische Therapie in Theorie & Praktijk

Om als energetische therapeut verantwoord te kunnen werken, wordt door Terreel de beroepsopleiding Energetische Therapie gegeven. Tijdens de opleiding dragen docenten, met jarenlange praktijkervaring, naast de noodzakelijke en vereiste theoretische kennis ook hun inzichten en praktijkgerichte ervaringen aan de studenten over. Een van deze docenten is Annemiek Douw, schrijfster van de boeken ‘De ziel in het licht van haar Hogere Auralagen‘ en ‘De 40 lagen van de ziel ontsluierd‘ en succesvol coach, trainer en therapeut.

Gedurende de hele studie staan de volgende aspecten centraal:

  • Persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis en ontwikkeling als therapeut.
  • Ontwikkeling energetische talenten.
  • Een gedegen Medische Basiskennis (MBK)

Bekijk het volledige programma.

lees eerst meer Algemene Informatie

Algemene Informatie

De gehele opleiding duurt 4 jaar en is een avondopleiding. De lessen worden gegeven op maandag- t/m donderdagavond en sporadisch een zaterdag. Je gaat 1 a 2 avonden in de week naar school en je studeert thuis, uiteraard afhankelijk van je eigen lees- en studietempo, ongeveer 15 uur. Het is een hele praktische opleiding waarbij er veel geoefend wordt. Je leert jouw unieke talenten praktisch in te zetten.

lees eerst meer Algemene Informatie