Erkende opleiding Energetisch Therapeut op hbo-niveau

Energetische therapie heeft een holistische kijk op de mens, waarbij er van uit wordt gegaan dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Wat de mens denkt of voelt (bewust of onbewust), heeft invloed op het lichaam. De therapeut gebruikt al zijn zintuigen, ook de energetische zintuigen, de zogenaamde helderheden, zoals daar zijn helderweten, heldervoelen, helderzien, helderhoren, helderruiken en helderproeven. Er kan worden gewerkt met handoplegging, magnetisme of spirituele healing.

Aangezien men een verbinding maakt tussen kosmos en aarde is verbinding met de aarde (gronden) in dit beroep zeer belangrijk om een zo zuiver mogelijk kanaal te zijn.
De opleiding in de Energetische Therapie die Terreel aanbiedt, is bedoeld voor zowel personen met latent aanwezige energetische talenten als voor reeds praktiserende energetisch therapeuten, die onvoldoende geschoold zijn.

Algemene informatie

Terreel biedt een 4-jarige opleiding Energetische Therapie inclusief Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis volgens de Plato norm. Dit geeft toegang tot alle relevante complementaire beroepsverenigingen, zoals bijvoorbeeld LVNT, VBAG, FAGT, alle verzekeringen zijn dan gedekt en je wordt vergoed door de zorgverzekering (onder voorwaarden).

Hiernaast is een schematische weergave van de opleiding gegeven. Gedurende de hele studie staan de volgende aspecten centraal, weergegeven in de drie zuilen van het geheel:

    • Persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis en ontwikkeling als therapeut. Dit heet Therapeutische Vorming (TV)
    • Ontwikkeling van je energetische talenten. Dit zijn de eigenlijke Beroeps-Vaardigheden (BV)
    • Een gedegen Medische Basiskennis (MBK) die voldoet aan de PLATO-eisen

Tevens is aangegeven dat je in 4 jaar tijd van interesse & aanleg door kan groeien tot volleerd therapeut. Als je kunt gronden, kun je gaan groeien en bloeien in je nieuwe vakgebied. En tot slotte ga je afstuderen, waarna je als therapeut je eigen praktijk kunt openen.

Dag- en avondopleiding

De Energetische opleiding van Terreel bestaat in 2 varianten: een avondopleiding en een dagopleiding.
Voor de avondopleiding worden de lessen gegeven op maandag t/m donderdagavond van 19:00 uur tot 22:00 uur. Je gaat 1 tot 2 keer per week naar school. Daarnaast wordt er zeer incidenteel een zaterdag ingeroosterd, omdat er dan extra verdieping kan worden gegeven.
Bij de dagopleiding zijn de lessen van 09.30 – 16.30 met een uur lunchpauze, die in overleg wat ingekort kan worden.

De opleiding bestaat uit ongeveer 60 dagdelen van 3 uur per jaar. We houden rekening met schoolvakanties.
Er wordt lesgegeven op onze vaste locatie, tenzij anders aangegeven.
Je tudeert thuis, uiteraard afhankelijk van je eigen lees- en studietempo, ongeveer 15 uur. Het is een hele praktische opleiding waarbij er veel geoefend wordt. Je leert jouw unieke talenten praktisch in te zetten.

De opleiding is op hbo-niveau en duurt 4 jaar. Na de opleiding krijg je je diploma Energetische Therapie, MBK en PSBK. Je consulten worden door de zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed (mits dit na je opleiding nog het geval is natuurlijk). Je kunt de MBK en PSBK ook apart volgen, kijk op de desbetreffende pagina.

In de opleiding dragen docenten, met jarenlange praktijkervaring, naast de noodzakelijke en vereiste theoretische kennis ook hun inzichten en praktijkgerichte ervaringen aan de studenten over.

Diverse docenten hebben boeken op hun naam staan:
Annemiek Douw, schrijfster van de boeken ‘De ziel in het licht van haar Hogere Auralagen‘ en ‘De 40 lagen van de ziel ontsluierd‘ en succesvol coach, trainer en therapeut.
Jacqueline Gerrits, schrijfster van de Fodmap boeken ‘Fodmap‘ en ‘PDS en stress‘ en succesvol therapeut.
Walter van der Sanden met het kinderboek ‘Klaasje’.
Meer boeken worden op dit moment geschreven door deze en andere docenten.

Wil je meer weten over onze docenten, klik dan hier.

Studiekosten voor het schooljaar 2022/2023

De hier genoemde studiekosten zijn exclusief boeken en studiemiddelen als bijvoorbeeld computer, eventuele software, etc. De studiekosten zijn BTW-vrij. De studiekosten bestaan uit een aantal elementen, te weten:

Inschrijfgeld (bij inschrijving voor de beroepsopleiding) € 100
Studiegeld ET, incl. jaarlijks verzorgd verdiepingsweekend € 2725*
Extra persoonlijke begeleiding (POS of mentor), optioneel per uur € 50
Losse module of workshop, optioneel per dagdeel € 52
*Bij betaling ineens.
Bij betaling in termijnen worden extra bank- en administratiekosten in rekening gebracht.
Bij gebruikmaking van Terreels unieke modulebuffet, kunnen de studiekosten iets oplopen t.o.v. het volgen van het gebruikelijke, geoptimaliseerde studietraject.
Wijzigingen voorbehouden.

.

Beginnen bij Terreel

Beginnen kan bij Terreel in principe op elk moment door een module te volgen die op dat moment start. Wil je halverwege een studiejaar instappen in de opleiding dan is dat alleen mogelijk als er plaats is en in overleg met de groep waar je in terecht komt.

Natuurlijk kun je, bijvoorbeeld als je twijfelt of je HBO-niveau aankunt of als je rustig aan wilt beginnen, een module die we geven los volgen. Zo kun je kijken of de volledige opleiding iets voor jou is. Mocht dat zo zijn, kun je altijd verder gaan met de opleiding. Je krijgt dan uiteraard vrijstelling voor de reeds gevolgde modules. Kijk om te zien welke modules los worden gegeven bij Cursussen of vraag ons welke module geschikt voor je is.

Ben je al in het bezit van een MBK en/of PSBK diploma of heb je al veel cursussen op het gebied van intuïtieve ontwikkeling gevolgd, neem dan contact met ons op voor overleg.